Välkommen till N&N Psykologi  - Psykolog & Psykoterapimottagning

N&N Psykologi är ett privat vårdföretag med stor erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och allmänsjukvård. Vi har arbetat med psykologiskt- och socialt utredningsarbete sedan starten 1995 och har anlitats som utredare av barn- och ungdomars behov från ett flertal behandlingshem, skolor och socialtjänster runt om i landet genom åren.

Vid vår mottagning i centrala Bollnäs är ambitionen att erbjuda psykoterapi och psykologsamtal till lägsta möjliga kostnad varför kostanderna till privatpersoner till viss del också beräknas utifrån betalningsförmåga. Institutioner och företag har möjlighet att diskutera kostnader genom att ta kontakt med oss, Se "Kontakta oss".

På vår mottagning arbetar Ulf Nilsson, legitimerad psykolog/barn och ungdomspsykolog samt legitimerad psykoterapeut. Han är också utbildad handledare och lärare i psykoterapi. Ulf har mångårig erfarenhet av att arbeta med barn- och unga, dels under åren i barn- och ungdomspsykiatri och som konsult till ett flertal HVB hem och dels sedan 19 år också ansvarig för psykologiska och psykoterapeutiska insatser på Bergbo HVB. Ulf handleder och utbildar på olika orter i mellansverige. 
Ulf har även arbetat inom mödra barnhälsovården, barnpsykiatrin och i vuxenpsykiatrin samt fram till hösten 2016 och under närmare fyra år med korttidsorienterade psykoterapier på E-hälsan Häsocentral i söderhamn

Med psykoanalytiskt och psykodynamiskt orienterade värdegrunder arbetar vi med föräldrar, familjer, par, barn, ungdomar och vuxna. Metodologiskt är det med relationellt orienterade metoder och anknytningsteorier som vilar på objektrelations teori. Vi arbetar även med Unified Protocol, UP, en KBT orienterad metod för reglering av känslor.