Välkommen till N&N Psykologi  - Psykolog & Psykoterapimottagning

Vi handleder och utbildar personal på skolor, arbetsplatser,  socialtjänster, behandlingshem samt familjehem. 

Vi erbjuder utbildning i utvecklingspsykologiska teorier och kunskap om hur kopplingen mellan symptom, (avvikande beteende) och hinder eller brister i utvecklingen samverkar.

Handledning ges av Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut med handledarutbildning auktoriserad av RPC, Riksföreningen Psykoterapi Centrum.