Välkommen till N&N Psykologi  - Psykolog & Psykoterapimottagning

 

Jag heter Ulf Nilsson och arbetar som privatpraktiserande psykolog, psykoterapeut och handledare.

Med mångåriga erfarenheter av arbete med barn, ungdom föräldrar och andra vuxna inom barn- och vuxenpsykiatrin och som utredande psykolog av barn och unga på HVB har jag mött och arbetat med de flesta förekommande svårigheter såväl sociala, psykologiska som psykiatriska. Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk grund och arbetar med metoder som överensstämmer med de behov den sökande har. 

Arbetar med kortare kristerapier, psykodynamisk korttidsterapi, parsamtal, orienterande samtal och längre relationellt orienterade förståelseskapande psykoterapier PDT(Psykodynamisk Psykoterapi). Arbetar även med KBT orienterade psykoterapi främst Unified Protocol, UP, metod för kunna hantera svängningar i känslolivet på ett sätt som kan minska ett psykiskt lidande. 

Jag möter barn, unga, unga vuxna och vuxna med allt ifrån behov av att komma vidare vid en akut kris som separation, livsförändringar etc, eller med nedstämdhet och depressioner. Möter människor med olika ångesttillstånd, fobier och även svårare känslomässiga tillstånd.

Jag utreder barn och barns utveckling och har mer än tjugofem års erfarenhet av barnpsykologiska utredningar. Jag ger konsultationer och utbildar på flera psykologiska och psykoterapeutiska områden som barn- och ungdomars psykologiska utveckling och psykiska hälsa, kompetens och kunskap i att möta barn och unga med mera. Jag ger handledning till grupper inom hälso- och sjukvård, HVB verksamheter, socialtjänster och familjehem. Jag ger också handledning till blivande psykoterapeuter steg I.

Psykodynamisk psykoterapi är bra för personer som lider av de flesta psykiatriska/psykologiska tillstånd samt för personer som önskar förändra sitt sätt att hantera relationer eller sin bild av sig själva. Det avgörande är att personen själv har en önskan om att förstå sig själv bättre och en önskan om förändring.

Psykodynamisk psykoterapi bygger på en teori och metod som utarbetats och förfinats under mer än ett århundrade av kliniskt verksamma psykoterapeuter och psykoanalytiker. Ett särdrag hos psykodynamisk terapi är att den är individuellt utformad utifrån den unika individ som söker behandling. Varje enskild psykodynamisk psykoterapeut använder sig också i sitt arbete av en personligt färgad utveckling av teorin och metoden som bygger på sammansmältningen av teori, yrkeserfarenheter och personlig livshistoria. Terapin är ett möte mellan terapeut och patient där fokus ligger på att söka förståelse för den unika individen snarare än att följa i förväg uppställda manualer. Den psykodynamiska terapeuten strävar efter att nå en så tillitsfull och förtroendefull kontakt med patienten att de två tillsammans kan undersöka svåra, ofta dolda, känslor och tankar hos patienten. På så sätt kan patienten få hjälp att sätta in dem i ett sammanhang som ger dem en mening, gör dem begripliga och mindre farliga.

Legitimationer:
Här kan du ladda ner och granska mina legitimationer!

pdf_icon.jpeg Leg. Psykolog pdf_icon.jpeg Leg. Psykoterapeut pdf_icon.jpeg Handledare i Psykoterapi