Välkommen till N&N Psykologi  - Psykolog & Psykoterapimottagning

På vår öppenvårdsmottagning tar vi emot barn, unga och vuxna för psykoterapi. 

Vårt grundläggande psykoterapeutiska arbete vilar på objektrelationsteoretisk och psykoanalytisk grund. Psykoteraputiskt innebär det att vi erbjuder psykoanalytisk psykoterapi, Psykodynamisk psykoterapi, psykodynamisk korttidsterapi med fokus på relationella aspekter och teoretiska grundtankar om anknytningens betydelse för vår utveckling och psykiska mående. Allt fler rapporter som berör effekter av psykoterapi visar på hur relationen mellan terapeut och patient har större betydelse än valet av teraputisk metod. Relationell Psykoterapi innebär att terapin fokuserar på samspelet mellan teraput och patient snarare än en specifik metod eller modell för hur psykoterapi skall vara.  Vi är öppen för andra terapeutiska behandlingsmodeller och ser att ett ökat utbud av metoder ger dig som söker en större möjlighet att välja det som passar dig bäst. Det innebär att vi har kunskap och erfarenhet samt förståelse för kognitiva och lösningsfokuserade metoder. Vi erbjuder handledning oavsett vilken metod man arbetar utifrån då vi anser att den relationella spekten av mänskliga möten väger tungt. 

All behandling sker utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. (evidens) och ges av leg Psykolog och Leg Psykoterapeut.