Välkommen till N&N Psykologi  - Psykolog & Psykoterapimottagning

Symtomet har något att säga oss. På ett sätt kan vi se symtomet som ett oöppnat brev med information som vi kan behöva för att överkomma ett själsligt lidande eller dilemma. Om och när vi väljer att "släcka" symtomet genom att enbart symtombehandla så är det också möjligt att vi stänger möjligheten att "avläsa" symtomets budskap. Som när vi har en infektion i kroppen. Symtomet är oftast trötthet, feber och kanske smärta i muskler och leder. Vad orsakar dessa symtom? Behöver vi veta något om det eller är det helt i sin ordning att vi hämmar smärtan, sänker febern och minskar tröttheten? Ja i många fall, men inte i alla! Ibland döljer sig allvarliga bekymmer och hot mot vår kropp bakom symtom som vi tror oss känna igen. Det är kanske då vi behöver vända oss till en specialist och/eller be om hjälp.
Är detta överförbart på vårt känsloliv? Symtom som ångest, oro, ängslan, svårigheter att sova, att ta kontakt med andra, att handskas med våra sinnesstämningar med mera. Är det när vi är djupt bekymrade för att vara på väg att bli "galen" eller då vi inte längre tycks kunna påverka vårt mående?
Vår tanke och bärande övertygelse är att symtomet inte bara är något som bör behandlas utan också begripas för att övervinnas och varför inte i samarbete med en specialist vars kunskapsområde är just de områden som du brottas med.
Här beskriver vi några vanliga symtom/diagnoser och lite kring vanliga sätt att förhålla sig behandlingsmässig till dessa. Symtom är signaler som behöver tolkas och förstås. Det är därför en god idé att be om hjälp med att förstå och behandla symtom som just Du har och att försöka förstå dess grundläggande orsaker. Vi kan hjälpa just Dig att förstå vad som skapar dina svårigheter och symtom, Kontakta oss eller någon annan inom professionen och var inte rädd för att be om hjälp!.
Några exempel på situationer vi ibland brottas med och som uppträder i form av symtom som:
 
Psykiskt och socialt utnyttjad
Svag självbild, bristande tilltro till din egen förmåga, oklar identitet, d v s "vem är jag" och perioder av nedstämdhet etc. Oavsett vilken din situation är och vad du utsatts för nu och i historien förtjänar du att leva utan smärta och rädsla. Oavsett om du är förövaren, offret eller en familjemedlem är det viktigt att veta att det finns hjälp att få
 
Ängslan och oro
Vi vet alla hur det känns att vara ängslig. Hjärtat bultar inför en stor presentation eller kanske en tenta. Du får fjärilar i magen inför en date eller du kanske är nervös för att familjesituationen kräver av dig att du ber chefen om högre lön. Allt detta är helt normalt men om ängslan och rädsla känns överväldigande och du har svårt att leva ditt liv på det sätt du skulle vilja kan det vara så att du behöver hjälp.
 
Nedstämdhetskänslor och depression
Känslor av hopplöshet, ensamhet, övergivenhet är ofta svåra att bara "kliva ur". Viktigt är att förstå att de känslor du har är dina och att det är du som ytterst är den som kan ta kontrollen och bemästra dina känslor. Behovet av att komma vidare är en drivkraft och relativt ofta kan det vara en mycket god hjälp att få förståelse för just dina känslor och hur de påverkar dig. Med professionell hjälp och stöd kan du övervinna depressionen och återgå till ett normalt fungerande liv. Att få hjälp att se sådant du inte klarar av att se just nu kan vara nyckeln till förändring. 
.
Sorg och förluster
Efter en smärtsam förlust kan dina känslor åka både upp och ner i känslor som stundvis kan vara ganska svårbegripliga. Emedan dessa känslor kan vara väldigt smärtsamma, är att acceptera dessa en del av ditt sorgearbete och viktigt för att du ska läka.
När du är i ditt sorgearbete är det viktigt att minnas att där inte finns någon tidtabell eller ordning för hur detta ska ske. Det viktiga är att du ger sorgen tid och låter dig själv sörja. Olika människor hanterar sin sorg olika och om du känner att du behöver support och stöd kan du vända dig till oss eller till nära vänner och anhöriga för stöd.
 
Posttraumatisk stress och trauman
De emotionella efterdyningarna av en traumatisk händelse kan vara lika förödande som en fysisk skada. När ett trauma kommer sig av en personlig tragedi, naturkatastrof eller kanske en överväldigande händelse kan detta slå sönder vår trygghet och göra att vi känner oss otrygga, hjälplösa, till och med känslomässigt "avdomnade".
Det finns inget rätt eller fel efter en traumatisk upplevelse men där finns många strategier som kan hjälpa dig i arbetet med känslor, smärta och sorg.
Oavsett hur lång tid det tar att ta sig igenom ett trauma kommer du kunna känna dig trygg och säker igen. Att tala med en professionell person kan vara en bra hjälp på vägen för att arbeta igenom denna kris.
 
Relationssvårigheter
På samma sätt som engagemang och vilja att förändras genom livet krävs, kräver ett fungerande förhållande bra kommunikation och medvetenhet om din partners känslor.
Om din romantiska relation är mindre än du kanske behöver eller till och med om den är skakig finns det sätt att reparera förtroenden och åter bygga upp en tillfredsställande och meningsfull relation.
Med vägledning och hjälp kan ni få verktygen för att bygga upp ert förhållande igen.
 
Stress
I små doser kan stress vara bra och förbättrar i regel din prestation genom att du blir mer fokuserad och alert. Dock är det så att när stressen blir stor och ibland överväldigande kan den skada din hälsa och ditt välmående. Ditt humör, produktivitet, relationer och över huvud taget livskvalitet kan bli rejält skadat om du upplever för stor stressnivå. Faktum är att till och med ditt fysiska hälsotillstånd kan ta skada.
I dagens samhälle är det nästa "på modet" att bli utbränd och troligen beror detta på att vi tenderar att ta på oss mer och mer stress utan att reflektera över vilka konsekvenser detta får för oss som individer.
För att förstå din stress och bearbeta den är det bästa sättet att söka professionell hjälp så att du tillsammans med en psykoterapeut eller psykolog kan bena ut hur just du ska hantera din tillvaro.