Välkommen till N&N Psykologi  - Psykolog & Psykoterapimottagning

Utredning och bedömning erbjuds såväl inom ramen för Bergbo HVB som direkt i öppenvård.

Psykologutredning/bedömning innefattar vanligen en allmän-psykologisk bedömning av individens utveckling där aspekter av allmänintellektuell, kognitiv, social och känslomässig utveckling och förmåga belyses.

Förutom observation och utredningspsykologiska samtal, där vi bedömer relationer och samspel mellan barn och föräldrar mm, använder vi oss av olika psykologiska tester och metoder som
bidrar till kunskaper om intellektuell och kognitiv utveckling, perceptuell samt motorisk mognad.

Psykologutredning/bedömning löper ofta parallellt med att behandling ges. Oftast växer behandlingsinriktning/behov fram under olika skeden av bedömningsprocessen. Vi tar ställning till redan ställda diagnoser och diagnostiserar där vi anser det vara möjligt och adekvat. Vi har tillgång till Leg Läkare för medicinska ställningstatganden och för verifiering av psykologiskt ställda diagnoser.